Prelims Results (2015)

Total Cleared 75 (All Time High Result)

Cleared in the 1st chance - 12

1.      Balu B

2.      Jayakrishnan R

3.      Arya R Nair

4.      Bijoy Sam

5.      Deepak Sabu

6.      Mathews Mathew

7.      Shambu N

8.      K.A. Shihabudheen

9.      Sidharth K Varma

10.   Srrehari M

11.   Vishnu V

12.   Yadhukrishnan

Cleared in the 1st chance – 2
(from the ADD ON Course while doing their Degree Course)

1.      Balu B

2.      Jayakrishnan

Repeaters
(Trying to improve previous ranks and service)

1.      Mr. Harikrishnana Pai

2.      Sandeep K.P

3.      Reghu M

4.      Wazim Mustafa

5.      Krishna Prasad

6.      Hariram Shankar

OTHERS:

1

Abu

2

Achu Ann Michael

3

Adil

4

Alen Jude Thampi

5

Alex Andrews

6

Amal N.S

7

Anand Bose

8

Aneesh R

9

Angel Raj

11

Anjana Unnikrishnan

12

Anudev

13

Arjun C

14

Arya K.P

15

Benson Baby

16

Chithra Prakash S

17

Dr. Krishnadas K.V

18

Dr. Rahul P

19

Emil

20

Gayathri

21

Ibson Shahi

22

Jeeva Maria Joy

23

Jeny Augustine

24

Jishnu

25

Jith Jose Kurian

26

Jithin Prakash

27

Jithin Xavier Jose

28

Lakshmi A Menon

29

Lakshmi Tulasidas

30

Madhavikutty M.S

31

Mathew T Thomas

32

Midhun Somaraj

34

Nikhil Madhusudhanan

35

Nirmal Krishna

36

Remya M

37

Shiyas

38

Shyam Mohan

39

Sibil Manha

40

Sijin Gopi

41

Sumayya M.S

42

Sunaina R

43

Sunil George

44

Teresa Joseph

45

Thomas John

46

Vishak R Pillai

47

Vishnu A

48

Vivek V